# works

柏木ひなた – Album「1/24」

「Those Days」
Lyrics・Music:Yuki.KT
Arrangement:田中マッシュ

「エキストラガール」
Lyrics・Music・Arrangement・Guitar:Yuki.KT

Release:2024.03.27